حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی محیط زیست

گروه مولفان | کنت ای. اف وات| عبدالحسین وهاب زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 344

10,000 تومــان

زراعت نوین

گروه مولفان | علیرضا کوچکی| محمد خواجه حسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 704

14,000 تومــان

جغرافیای جمعیت ایران

گروه مولفان | جعفر جوان
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 392

14,000 تومــان

اکولوژی علفهای هرز

گروه مولفان | استیون رادوسویچ| جودی هولت| کلودیا گرسا| اسکندر زند
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 560

7,500 تومــان

جغرافیای اقتصادی ایران

گروه مولفان | حسن مطیعی لنگرودی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 220

2,500 تومــان

فیزیولوژی درختان میوه

گروه مولفان | برنت بلک| کارن ماری مایب| مجید راحمی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 212

3,000 تومــان

درآمدی بر کشاورزی ارگانیک

گروه مولفان | حسین محمودی| عبدالمجید مهدوی دامغانی| هومان لیاقتی| علیرضا کوچکی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 292

3,200 تومــان

هیدروژئولوژی سازندهای نرم و سخت

گروه مولفان | سعدالله ولایتی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 396

3,800 تومــان

مردمی که درختها را در آغوش گرفتند

گروه مولفان | دبورا لی رز| بیرگیتا سافلوند| مریم مقصودی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 32

1,100 تومــان

فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک

گروه مولفان | محمدرضا اکبرزاده| رضا احمدآبادی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 372

3,700 تومــان

زراعت و اصلاح لوبیا

گروه مولفان | آرت فون شونهوون| اسوالدو ویسست| عبدالرضا باقری| علی اکبر محمودی| فرخ دین قزلی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 556

3,000 تومــان

پیامدهای اکولوژیکی تغییر اقلیم

گروه مولفان | وودوارد| عوض کوچکی| حمیدرضا شریفی| اسکندر زند
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 236

730 تومــان

  • 1