حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اکولوژی عمومی

گروه مولفان | رضا قربانی| محمدتقی آل ابراهیم
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 340

15,000 تومــان

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی

گروه مولفان | اصغر برادران رحیمی| مهدی طاهری مقدم
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 232

9,000تومــان

طراحی و نصب شبکه های کامپیوتری

گروه مولفان | عباسعلی رضایی| محمدحسین یغمایی مقدم
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 392

21,000 تومــان

شناخت محیط زیست

گروه مولفان | دانیل بوتکین| ادوارد کلر| عبدالحسین وهاب زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 714

25,000 تومــان

تکامل و رفتار انسان

گروه مولفان | جان کارترایت| عبدالحسین وهاب زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 432

18,000 تومــان

آشنایی با مهندسی شیمی

گروه مولفان | حسین نوعی باغبان| محسن پاکیزه سرشت| محمدحسین واحدی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 264

8,000 تومــان

نجات محیط زیست

گروه مولفان | لستر راسل براون| حمید طراوتی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 243

9,500 تومــان

علوم و تکنولوژی بذر

گروه مولفان | لارنس کوپلند| پیتر مک دونالد| فرشید اکرم قادری| بهنام کامکار| افشین سلطانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 512

16,000 تومــان

فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان

گروه مولفان | محمد کافی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 502

15,000 تومــان

تحلیل رگرسیون کاربردی

گروه مولفان | محمد تقی آساد| بهرام حیدری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 336

11,000 تومــان

مبانی ژنتیک

گروه مولفان | محمد تقی آساد
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 528

16,000 تومــان

بوم شناسی گیاهی

گروه مولفان | منصور مصداقی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 184

13,000 تومــان