حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک

گروه مولفان | محمدرضا اکبرزاده| رضا احمدآبادی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 372

3,700 تومــان

جغرافیای جمعیت ایران

گروه مولفان | جعفر جوان
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 392

14,000 تومــان

زراعت و اصلاح لوبیا

گروه مولفان | آرت فون شونهوون| اسوالدو ویسست| عبدالرضا باقری| علی اکبر محمودی| فرخ دین قزلی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 556

3,000 تومــان

مبانی محیط زیست

گروه مولفان | کنت ای. اف وات| عبدالحسین وهاب زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 344

10,000 تومــان

پیامدهای اکولوژیکی تغییر اقلیم

گروه مولفان | وودوارد| عوض کوچکی| حمیدرضا شریفی| اسکندر زند
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 236

730 تومــان

جغرافیای اقتصادی ایران

گروه مولفان | حسن مطیعی لنگرودی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 220

2,500 تومــان

هیدروژئولوژی سازندهای نرم و سخت

گروه مولفان | سعدالله ولایتی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 396

3,800 تومــان

  • 1