حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اکولوژی عمومی

گروه مولفان | رضا قربانی| محمدتقی آل ابراهیم
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 340

15,000 تومــان

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی

گروه مولفان | اصغر برادران رحیمی| مهدی طاهری مقدم
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 232

9,000 تومــان

کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری

گروه مولفان | افشین سلطانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 182

7,000 تومــان

اهکارهای کنترل خشکسالی در باغات دیم

گروه مولفان | حسین فقیه
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 164

9,500 تومــان

کودک و طبیعت

گروه مولفان | عبدالحسین وهاب زاده| آرش حسینیان| پیتر اچ. کان| استیون آر. کلرت
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 284

12,000 تومــان

طراحی و نصب شبکه های کامپیوتری

گروه مولفان | عباسعلی رضایی| محمدحسین یغمایی مقدم
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 392

21,000 تومــان

شناخت محیط زیست

گروه مولفان | دانیل بوتکین| ادوارد کلر| عبدالحسین وهاب زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 714

25,000 تومــان

تکامل و رفتار انسان

گروه مولفان | جان کارترایت| عبدالحسین وهاب زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 432

18,000 تومــان

مرجع علمی - کاربردی برنامه نویسی به زبان C

گروه مولفان | سعید ابریشمی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 304

12,000 تومــان

طراحی فضای سبز

گروه مولفان | افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 244

7,500 تومــان

آشنایی با مهندسی شیمی

گروه مولفان | حسین نوعی باغبان| محسن پاکیزه سرشت| محمدحسین واحدی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 264

8,000 تومــان

نجات محیط زیست

گروه مولفان | لستر راسل براون| حمید طراوتی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 243

9,500 تومــان