حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی خوردگی

گروه مولفان | مارز گای فونتانا| احمد ساعتچی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 811

33,000 تومــان

اصول مهندسی و کنترل خوردگی

گروه مولفان | زکی احمد| مسعود عطاپور| مهدی سرپوشی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 560

22,000 تومــان

روانکاری قطعات مکانیکی

گروه مولفان | صالح اکبرزاده| امیر ترابی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 332

18,000 تومــان

آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه

گروه مولفان | امیر مسعود کی نیا
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 712

25,000 تومــان

بلورشناسی

گروه مولفان | حسین آشوری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 190

7,700 تومــان

اصول و مبانی زراعت

گروه مولفان | محمد رضا خواجه پور
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 654

25,000 تومــان

تیم های کاری در سازمان

گروه مولفان | سید رسول آقاداود
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 200

15,000 تومــان

میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختلف و فناوری نانو

گروه مولفان | مریم کرباسی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 434

18,000 تومــان

مسائل کاربردی در ژئوشیمی اکتشافی

گروه مولفان | محمد رضا حسین نژاد| علی اثنی عشری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 680

31,000 تومــان

اصول علمی و عملی پرورش طیور

گروه مولفان | جواد پوررضا
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 328

12,500 تومــان

سدهای خاکی

گروه مولفان | محمود وفائیان
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 496

15,400 تومــان

برنامه ریزی و طراحی کالبدی سکونتگاه های روستایی

گروه مولفان | سید رامین غفاری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 224

6,500 تومــان