حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد

گروه مولفان | علی فرقانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

سینمای مستند صنعتی ایران

گروه مولفان | محمدسعید محصصی| محمد تهامی نژاد
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف
تعداد صفحات: 325

10,000 تومــان

اندازه گیری و کنترل کیفیت کاربردی -جلد 1

گروه مولفان | سید محمد طباطبایی| سید حسن کمالی| سید حسین استقامت
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف
تعداد صفحات: 314

10,000 تومــان

اصول متالورژی فیزیکی

گروه مولفان | رابرت ای رید-هیل| رضا عباسچیان| محمد رضا افضلی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف
تعداد صفحات: 1160

25,000 تومــان

ترمودینامیک برای مهندسین

گروه مولفان | کاو-فوی وینسنت وونگ| منصور خانکی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف
تعداد صفحات: 0

4,000 تومــان

  • 1