حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول مهندسی گودبرداری

گروه مولفان | علی قنبری| محمد جواد شعبانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 296

24,000 تومــان

دانش مالی برای مهندسان -جلد 1

گروه مولفان | فرانک کنت کراندول| افشین فیروزی| مهدی سلطانی| نریمان ضیایی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 472

29,500 تومــان

طراحی راکتورهای شیمیایی

گروه مولفان | اوکتاو لونسپیل| مرتضی سهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 710

19,500 تومــان

معرفی نرم افزار 11 Expert choice

گروه مولفان | علی نیک مردان
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 170

18,000 تومــان

مبانی فیزیک ساختمان2

گروه مولفان | زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 372

23,000 تومــان

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد -جلد 2

گروه مولفان | جان جی وبستر| سیامک نجاریان| پوریا جعفری مقدم| نازیلا قاسمی کیانی| سهراب صارمی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 429

18,500 تومــان

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

گروه مولفان | عبدالله اردشیر| حسن ملکی تبار
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 428

25,000 تومــان

تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Flac 3D

گروه مولفان | نادر قاسم پور| بهنام پناه بر
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 232

16,000 تومــان

تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه

گروه مولفان | علیرضا علی نژاد| احمد ماکوئی| نیما اسفندیاری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 79

10,000 تومــان

راهنمای حل مسائل هیدرولیک کانال های باز

گروه مولفان | ابراهیم صالح آبادی| مهرداد هدایتی| جلیل ابریشمی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 181

12,000 تومــان

مسائل مکانیک سنگ

گروه مولفان | نادر قاسم پور| بهنام پناه بر| محمدمهدی فرهادی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 370

22,000 تومــان

محاسبات عددی

گروه مولفان | بهمن مهری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان