حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد -جلد 2

گروه مولفان | جان جی وبستر| سیامک نجاریان| پوریا جعفری مقدم| نازیلا قاسمی کیانی| سهراب صارمی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 429

18,500 تومــان

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

گروه مولفان | عبدالله اردشیر| حسن ملکی تبار
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 428

25,000 تومــان

تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Flac 3D

گروه مولفان | نادر قاسم پور| بهنام پناه بر
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 232

16,000 تومــان

تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه

گروه مولفان | علیرضا علی نژاد| احمد ماکوئی| نیما اسفندیاری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 79

10,000 تومــان

راهنمای حل مسائل هیدرولیک کانال های باز

گروه مولفان | ابراهیم صالح آبادی| مهرداد هدایتی| جلیل ابریشمی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 181

12,000 تومــان

مسائل مکانیک سنگ

گروه مولفان | نادر قاسم پور| بهنام پناه بر| محمدمهدی فرهادی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 370

22,000 تومــان

محاسبات عددی

گروه مولفان | بهمن مهری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 160

15,000تومــان

تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه

گروه مولفان | علیرضا علی نژاد| احمد ماکوئی| نیما اسفندیاری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 104

8,000 تومــان

الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری

گروه مولفان | مسعود یقینی| محمدرحیم اخوان کاظم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 368

21,000تومــان

تکنیک های عارضه یابی مدیریت زنجیره تامین

گروه مولفان | علیرضا فروزانگهر| علی قدیانی| محسن شیخ سجادیه
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 168

12,000 تومــان

تحلیل سازه ها

گروه مولفان | محمد رضا اخوان لیل آبادی| شاپور طاحونی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 1021

38,500تومــان

مبانی فیزیک ساختمان -جلد 3

گروه مولفان | زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 404

20,000تومــان