حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

واژگان تخصصی و جامع علوم تربیتی

گروه مولفان | بهاره عزیزی نژاد| نسرین اسدنژاد| رزیتا مصطفی پور
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 520

22,000 تومــان

توسعه رفتار شهروندی

گروه مولفان | معروف خلیلی| ناصر توره| امامعلی عاشری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 292

15,000 تومــان

مدیریت رفتارهای سازمانی با رویکرد سیاسی

گروه مولفان | بهاره عزیزی نژاد
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 146

9,000 تومــان

ماهیت روش شناسی تحقیق

گروه مولفان | بهاره عزیزی نژاد| نسرین اسدنژاد| رقیه ولیزاده اصل
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 180

11,000 تومــان

صنایع فرآورده های تخمیری

گروه مولفان | محمود رضازاده باری| رقیه علی اشرفی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 384

16,000 تومــان

طراحی سناریو

گروه مولفان | متس لیندگرن| هانس بندهولد| فریده فاریابی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 252

8,200 تومــان

تنش خشکی در گیاهان

گروه مولفان | کاظم قاسمی گلعذانی| بهاره دلیل| سهیلا دست برهان
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 232

16,500 تومــان

مدل سازی رفتارهای اقتصادی

گروه مولفان | علی باقرزاده| رامین بشیرخداپرستی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 178

11,000 تومــان

عوامل موثر بر توانمندسازی و خلاقیت کارکنان در سازمانها

گروه مولفان | سعید لطف الله زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 308

16,500 تومــان

فیزیولوژی ورزشی مولکولی و سلولی -جلد 1

گروه مولفان | فرانک مورن| کلاوس فولکر| بختیار ترتیبیان
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 820

22,500 تومــان

تنش شوری در گیاهان

گروه مولفان | کاظم قاسمی گلعذانی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 208

15,000 تومــان

پرورش میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

گروه مولفان | رسول جلیلی مرندی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 438

8,500 تومــان