حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول مهندسی پی

گروه مولفان | براجا ام داس| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 853

38,000 تومــان

تحلیل سازه ها

گروه مولفان | اسلم کاسیمالی| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 904

40,000 تومــان

تکنولوژی ساختمان

گروه مولفان | روی چادلی| راجر گرینو| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 1342

60,000 تومــان

تحلیل و طراحی پی

گروه مولفان | جوزف بولز| اردشیر اطیابی| حمیدرضا ولی پور
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 1444

45,000 تومــان

تئوری و مسایل تحلیل سازه ها

گروه مولفان | حمیدرضا ولی پور| اردشیر اطیابی| اسلم کاسیمالی| چارلزهد نوریس
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 579

33,000 تومــان

راهنمای آزمایشگاه مکانیک خاک

گروه مولفان | براجا ام داس| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 177

4,500 تومــان

مکانیک برداری برای مهندسین

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 443

13,000 تومــان

مکانیک مهندسی استاتیک

گروه مولفان | اردشیر اطیابی| جیمز لیثرپ مریام
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 386

13,000 تومــان

مکانیک مهندسی

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 561

15,000 تومــان

مسائل دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 568

15,000 تومــان

اصول مهندسی ژئوتکنیک

گروه مولفان | براجا ام داس| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 704

30,000 تومــان

طراحی و کنترل مخلوط های بتن

گروه مولفان | استیون کاسمتکا| بئاتریکس کرکهوف| ویلیام سی پانارس| اردشیر اطیابی
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 427

20,000 تومــان