حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحقیق به زبان ساده

گروه مولفان | خدیجه کریمی
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 128

10,000 تومــان

برق آزمون نظارت

گروه مولفان | علی اصغر امینی| حامد تشیع
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 335

32,000 تومــان

سرمایه عاطفی

گروه مولفان | محسن گل پرور
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 352

20,000 تومــان

بررسی حقوقی پرداخت های بانکی

گروه مولفان | محمدحسین لسانی
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

حقوق بانکی -جلد 1

گروه مولفان | ناصر زنگباری
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

حقوق مالیاتی کاربردی

گروه مولفان | سید احمد باختر| احمد زارع مقدم
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 224

11,000 تومــان

تصمیم گیری در مسائل مالی

گروه مولفان | حمیدرضا وکیلی فرد| جان هامپتون
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 460

25,000تومــان

اینکوترمز 2010

گروه مولفان | محمد صالح ذوقی| مجید زند میرآلاوند
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

نقش رسانه های اجتماعی در ایجاد ارزش ویژه برند

گروه مولفان | حمیدرضا سعیدنیا| امیرحسین زراندوز
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 140

10,000 تومــان

مدیریت جانشین پروری

گروه مولفان | فاطمه طالب زاده
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 136

12,000 تومــان

بهبود و بازسازی سازمان

گروه مولفان | زهرا برومند
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 532

22,000 تومــان

بهبود و بازسازی سازمان

گروه مولفان | زهرا برومند
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 544

27,000 تومــان