حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

برق آزمون طراحی

گروه مولفان | علی اصغر امینی| حامد تشیع
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 336

30,000 تومــان

کلیدواژه برق آزمون

گروه مولفان | علی اصغر امینی
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 160

20,000 تومــان

تحقیق به زبان ساده

گروه مولفان | خدیجه کریمی
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 128

10,000 تومــان

برق آزمون نظارت

گروه مولفان | علی اصغر امینی| حامد تشیع
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 335

32,000 تومــان

کلیدواژه برق آزمون

گروه مولفان | علی اصغر امینی| محمودرضا صفوی
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 136

14,000 تومــان

سرمایه عاطفی

گروه مولفان | محسن گل پرور
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 352

20,000 تومــان

بررسی حقوقی پرداخت های بانکی

گروه مولفان | محمدحسین لسانی
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

حقوق بانکی -جلد 1

گروه مولفان | ناصر زنگباری
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 312

25,000 تومــان

حقوق مالیاتی کاربردی

گروه مولفان | سید احمد باختر| احمد زارع مقدم
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 224

11,000 تومــان

تصمیم گیری در مسائل مالی

گروه مولفان | حمیدرضا وکیلی فرد| جان هامپتون
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 460

25,000 تومــان

اینکوترمز 2010

گروه مولفان | محمد صالح ذوقی| مجید زند میرآلاوند
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

گروه مولفان | علی‏ مهداد
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 336

18,000 تومــان