حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حقوق بانکی -جلد 1

گروه مولفان | ناصر زنگباری
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

حقوق مالیاتی کاربردی

گروه مولفان | سید احمد باختر| احمد زارع مقدم
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 224

11,000 تومــان

تصمیم گیری در مسائل مالی

گروه مولفان | حمیدرضا وکیلی فرد| جان هامپتون
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 460

25,000تومــان

اینکوترمز 2010

گروه مولفان | محمد صالح ذوقی| مجید زند میرآلاوند
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

بهبود و بازسازی سازمان

گروه مولفان | زهرا برومند
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 544

27,000 تومــان

برق آزمون

گروه مولفان | علی اصغر امینی| حامد تشیع
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 480

33,000 تومــان

مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی

گروه مولفان | احمد زارع مقدم
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 536

25,000 تومــان

روانشناسی صنعتی/ سازمانی

گروه مولفان | علی‏ مهداد
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 424

20,000 تومــان

پول و بانکداری نوین

گروه مولفان | علی حسن زاده
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 464

17,000 تومــان

فرهنگ تصویری و معماری مکان ها

گروه مولفان | محسن قاسمی آریانی| فاطمه میرداد
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 96

5,000تومــان

کیمیا

گروه مولفان | علی اکبر جعفرزاده
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 968

25,000تومــان

طراحی خودکار مدارهای دیجیتال FPGA، VHDL، MAX+PLUS ll

گروه مولفان | حسین صباغیان بیدگلی
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 326

9,000 تومــان