حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 864

45,000 تومــان

شیوه ارائه مطالب علمی-فنی

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 322

18,000 تومــان

مقدمه ای بر ذخیره و بازیابی اطلاعات

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 341

20,000 تومــان

مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

سوال های چهارگزینه ای با پاسخ های تشریحی در مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی| محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 674

20,000 تومــان

مفاهیم بنیادی پایگاه داده -جلد 2

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 692

30,000 تومــان

شیوه ارائه مطالب علمی-فنی

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 253

9,000 تومــان

واژه نامه مهندسی داده ها

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی| یوسف امیری
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 592

16,000 تومــان

سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها)

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 591

25,000 تومــان

1000 نکته در مهندسی نرم افزار

گروه مولفان | اسلام ناظمی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 212

5,500 تومــان

مهندسی نرم افزار

گروه مولفان | اسلام ناظمی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 472

35,000 تومــان

پرسش هایی در پایگاه داده ها

گروه مولفان | سید محمد تقی روحانی رانکوهی| محمد تقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه
تعداد صفحات: 370

7,500 تومــان