حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ارزیابی اجتماعی

گروه مولفان | سی. نیکلاس تیلور| کالگن هوبسن برایان| کالین جی گودریچ| افشین خاکباز
ناشر: جامعه معاصر
تعداد صفحات: 304

13,000 تومــان

مفاهیم، فرایند و روش های ارزیابی تاثیر اجتماعی

گروه مولفان | رابل ج. برج| محمد علی زکریایی| علی حاجلی| کاوه اکبری| افسانه قره داغی| سمانه مرتضوی گازار
ناشر: جامعه معاصر
تعداد صفحات: 448

11,000 تومــان

راهنمای تدوین طرح تحقیق

گروه مولفان | رضا صفری شالی
ناشر: جامعه معاصر
تعداد صفحات: 152

5,000 تومــان

آناتومی رفاه اجتماعی

گروه مولفان | جعفر هزارجریبی| رضا صفری شالی
ناشر: جامعه معاصر
تعداد صفحات: 636

14,500 تومــان

فهم و مطالعه جنبش های اجتماعی جدید

گروه مولفان | جین ال کوهن| علی حاجلی
ناشر: جامعه معاصر
تعداد صفحات: 322

4,500 تومــان

  • 1