حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تامین مالی شهرداری ها

گروه مولفان | مهدی پندار| محمد رضا فرهادی پور| محمد ندیری| کاترین فارواک-ویتکوویچ| میهالی کوپانی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 664

46,000 تومــان

آگاهی زنان از حقوق شهروندی

گروه مولفان | عشرت خوشبخت
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 136

16,000 تومــان

جامعه شناسی جنایی

گروه مولفان | سارا میرزائی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 408

33,000تومــان

روشنفکری در افغانستان

گروه مولفان | محمد علی توکل کوثری| سیدمحمدنقی موسوی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 280

24,000 تومــان

واژه نامه دو سویه روان شناسی ورزش

گروه مولفان | افسانه صنعت کاران| حسن کیائی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 344

28,000تومــان

مفاهیم کلیدی در روانشناسی ورزش

گروه مولفان | جان کرمر| وحید بخشعلی پور| نیلوفر آسیاچی| افسانه صنعت کاران
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 392

34,000تومــان

درک اجتماعی از فرد تا گروه

گروه مولفان | استیون ج. استروسنر| جفری دبلیو. شرمن| امیر سلطانی نژاد
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 200

17,000 تومــان

جامعه شناسی ورزش

گروه مولفان | محمد رضا مهرآئین
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 272

22,000تومــان

برساخت بدن

گروه مولفان | مینا اینانلو
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 184

15,000 تومــان

گزیده پرسشنامه ها و سیاهه ها

گروه مولفان | سارا کوک| کاظم حاجی زاده
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 244

20,000تومــان

طبیعت، جامعه و بحران زیست محیطی

گروه مولفان | باب کارتر| نیکی چارلز| میلاد رستمی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 444

36,000تومــان

مقدمه ای بر پردازش و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20

گروه مولفان | حسین صفری
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 117

12,000تومــان