حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جامعه شناسی دین

گروه مولفان | گریس دیوی| پروانه موفقی| نادر صنعتی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 368

32,000 تومــان

انسان و جامعه در فاجعه

گروه مولفان | پی تیریم آلکساندروویچ سوروکین| امیر سلطانی نژاد
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 240

21,000 تومــان

تحقیقی در راستای اسلامی تر شدن حوزه

گروه مولفان | محمدرضا جوانمرد
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 334

27,000 تومــان

کشاکش دموکراسی و امنیت ملی در ایران

گروه مولفان | علیرضا رحیمی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 372

30,000 تومــان

تحلیل شبکه های اجتماعی در ورزش های تیمی

گروه مولفان | فیلیپه مانوئل کلمنته| فرناندو مانوئل لورنسو مارتینز| رویی سوزا مندس| رقیه شکاری| فرهاد الله ویسی| محمد ویسی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 176

15,000تومــان

جامعه شناسی بازیگران بزرگ سینمای ایران

گروه مولفان | حمید صنعت جو
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 160

14,000 تومــان

تامین مالی شهرداری ها

گروه مولفان | مهدی پندار| محمد رضا فرهادی پور| محمد ندیری| کاترین فارواک-ویتکوویچ| میهالی کوپانی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 664

46,000 تومــان

آگاهی زنان از حقوق شهروندی

گروه مولفان | عشرت خوشبخت
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 136

12,000 تومــان

جامعه شناسی جنایی

گروه مولفان | سارا میرزائی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 408

33,000 تومــان

روشنفکری در افغانستان

گروه مولفان | محمد علی توکل کوثری| سیدمحمدنقی موسوی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 280

24,000 تومــان

واژه نامه دو سویه روان شناسی ورزش

گروه مولفان | افسانه صنعت کاران| حسن کیائی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 344

28,000تومــان

مفاهیم کلیدی در روانشناسی ورزش

گروه مولفان | جان کرمر| وحید بخشعلی پور| نیلوفر آسیاچی| افسانه صنعت کاران
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 392

34,000تومــان