حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اطلس رنگی نژادهای گربه

گروه مولفان | لویک اواکم| بروس فاگل
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 128

15,000 تومــان

کاسکو

گروه مولفان | لویک اواکم
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 136

15,000 تومــان

جنگل استراتژی

گروه مولفان | هنری مینتزبرگ| بروس دبلیو آلسترند| جوزف لمپل| محمود احمدپور
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 383

26,000 تومــان

سرچشمه تصوف در ایران

گروه مولفان | سعید نفیسی
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 288

25,000 تومــان

غزل غزل از حال ما

گروه مولفان | سیدحسن یوسف علیزاده
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

آسیب شناسی ارتباطات بین فردی کارکنان در سازمان ها

گروه مولفان | سارا دماوندی
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

قرآن کریم

گروه مولفان | مهدی الهی قمشه ای| عبدالله یوسف| عثمان طه| فرح ناز حسن پور
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 1216

55,000 تومــان

کارآفرینی

گروه مولفان | محمود احمدپور
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 299

14,000 تومــان

رشد و پژوهشگری

گروه مولفان | مژده جانه| صغری ابراهیمی قوام| علیرضا جانه
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

The art of Persian cooking

گروه مولفان | فروغ السلطنه حکمت
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

مهارتهای نفوذ در مردان

گروه مولفان | اعظم حاجی زاده| علیرضا آزمندیان
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 120

5,000 تومــان

دنیای شگفت انگیز سگ ها

گروه مولفان | مارکوس اشنک| جیل کاروان| مریم نوروزی
ناشر: جاجرمی
تعداد صفحات: 108

55,000 تومــان