حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ مطبوعات ایران

گروه مولفان | سید فرید قاسمی| یونس شکرخواه
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 197

12,000 تومــان

شیوه نگارش در رسانه ها

گروه مولفان | احمد توکلی
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 128

9,000 تومــان

نوشتن برای روزنامه نگاران

گروه مولفان | وینفورد هیکس| علی اکبر قاضی زاده
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 248

14,000 تومــان

تحلیل شبکه های اجتماعی

گروه مولفان | جواد افتاده
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 120

10,000 تومــان

تیترنویسی در وب

گروه مولفان | مجید رضاییان
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 120

8,000 تومــان

شیوه های جست وجو و جمع آوری اخبار در وب

گروه مولفان | محمود سلطان آبادی
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 132

12,000 تومــان

گزارش نویسی داستانی روایی

گروه مولفان | احمد توکلی
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 144

9,000 تومــان

روزنامه نگاری آنلاین

گروه مولفان | جین بی. سینگر| مارک دئوزه| محمود سلطان آبادی
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

گزارشگری برای روزنامه نگاران

گروه مولفان | کریس فراست| علی اکبر قاضی زاده
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان

خبر و روزنامه نگاری در عصر دیجیتال

گروه مولفان | استوارت آلن| جکی هریسون| حسن نمکدوست تهرانی
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 168

9,000 تومــان

نرم خبر و سخت خبر

گروه مولفان | محمد رضا نوروز پور| یونس شکرخواه
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

روزنامه نگاری شهروندی و دموکراسی

گروه مولفان | محمود سلطان آبادی| لوک گود
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 232

11,500 تومــان