حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فروخته شده

گروه مولفان | پاتریشیا مکورمیک| نازنین عباسی| سیده صدف عظیمی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 141

14,900تومــان

بریده

گروه مولفان | پاتریشیا مکورمیک| نازنین عباسی| مژگان احمدخان کردبچه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 166

16,900تومــان

رویکردهای سیاسی در نقد ادبی

گروه مولفان | ناصر مطلب زاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 117

12,900تومــان

انسان شناسی وجودی

گروه مولفان | مایکل جکسون| اصغر ایزدی جیران
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 199

19,900تومــان

شهرها و فرهنگ ها

گروه مولفان | مالکوم مایلز| سمیه احمدی نژاد| مرضیه خیرخواه| رضا شعبان زاده نمینی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 330

32,900تومــان

خود مردم نگاری هویت دانشگاهی

گروه مولفان | نعمت الله فاضلی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 110

12,900تومــان

نقد تساهل محض

گروه مولفان | رابرت پل ولف| برینگتن مور| هربرت مارکوزه| ایوب کریمی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 107

12,900تومــان

بیشعورهای ابدی

گروه مولفان | خاویر کرمنت| مریم احمدی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 228

18,900تومــان

ایده های خیابانی

گروه مولفان | امین بزرگیان
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 192

15,900تومــان

ذن در هنر عکاسی خیابانی

گروه مولفان | اریک کیم| رینزی روئیز| نیما رجبی| شاهین غفاری
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 344

24,900 تومــان

درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

گروه مولفان | آیدین ترکمه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 306

24,900تومــان

بازخوانی خشونت پذیری زنان ایرانی

گروه مولفان | حسن فرهنگی| محمود دولت آبادی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 255

20,900تومــان