حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 112

5,500 تومــان

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 84

4,000 تومــان

راهنمای مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 387

14,000 تومــان

راهنمای مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 356

16,000 تومــان

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 66

4,000تومــان

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 392

16,000تومــان

مبحث اول مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 56

30,000 تومــان

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 316

14,000تومــان

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 243

7,500تومــان

راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 335

14,000تومــان

راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه

گروه مولفان | شاپور طاحونی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 176

6,500تومــان

راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 232

4,500تومــان

  • 1