حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

درآمدی به جامعه شناسی

گروه مولفان | بروس کوهن| محسن ثلاثی
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

روش تحقیق در علوم اجتماعی

گروه مولفان | رمون کیوی| لوک وان کامپنهود| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 304

20,000 تومــان

شیوه نو در آموزش زبان انگلیسی

گروه مولفان | پریوش منوچهری| پریوش منوچهری
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 0

10,000 تومــان

جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی

گروه مولفان | ملوین ماروین تامین| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 0

4,800 تومــان

آشنایی با تاریخ فرهنگ ایران

گروه مولفان | پریوش منوچهری
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 584

15,000 تومــان

آشنایی با فلسفه

گروه مولفان | یوسف بوخنسکی| محمد رضا باطنی
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 144

3,500 تومــان

جامعه شناسی جورج زیمل

گروه مولفان | فردریک واندنبرگ| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 148

2,600 تومــان

جامعه شناسی ورزش

گروه مولفان | ژاک دوفرانس| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 164

4,000 تومــان

جامعه شناسی ماکس وبر

گروه مولفان | ژولین فروند| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 282

6,000 تومــان

  • 1