حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مروری جامع بر حسابداری صنعتی با تاکید مدیریتی

گروه مولفان | سورن آبنوس
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 776

35,000 تومــان

بودجه بندی نوین دولتی

گروه مولفان | علی بابا سیف الهی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 198

9,000 تومــان

آموزش، واکاوی و تبیین فرصت های بهبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی (دولتی) ایران

گروه مولفان | رضا حصارزاده
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 576

25,000 تومــان

زبان من… ذهن من

گروه مولفان | محمد علی حقیقی| بهزاد غفوریان
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 96

3,300 تومــان

تصمیم گیری موفق

گروه مولفان | رودلف گرونیگ| ریجارد کوهن| محمد علی حقیقی| لیلا میرزاده کوهشاهی| مریم نکویی زاده
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 184

6,600 تومــان

نظریه ی اقتصاد خرد -جلد 1

گروه مولفان | ناصر سیف اللهی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 704

11,000 تومــان

پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری

گروه مولفان | بهمن بنی مهد| سید مهدی عربی| شیوا حسن پور
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 624

32,000تومــان

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | عباسعلی پورآقاجان| مراد حاتمی داودی| صفورا حاجی اندواری
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 184

14,000 تومــان

اصول سرپرستی

گروه مولفان | جمیله مدرسی سریزدی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 220

15,000 تومــان

تئوری حسابداری

گروه مولفان | بهروز خدارحمی نافچی اصفهانی| سید رسول حسینی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 496

25,000 تومــان

مبانی مدیریت مالی -جلد 2

گروه مولفان | هاشم نیکومرام| فریدون رهنمای رودپشتی| فرشاد هیبتی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 456

25,000تومــان

حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

گروه مولفان | فریدون ویسی| دلیر ناصرآبادی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 216

17,000 تومــان