حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی عمران

گروه مولفان | مرجان رضوی زاده
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 188

70,000 تومــان

راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی

گروه مولفان | مرجان رضوی زاده
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 218

10,000 تومــان

راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه

گروه مولفان | مرجان رضوی زاده
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 221

8,000 تومــان

راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان مکانیک جامدات

گروه مولفان | مرجان رضوی زاده
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 179

7,000 تومــان

ریاضی عمومی 2

گروه مولفان | محمد علی دهقانی| ابوالقاسم میرطالبی
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 304

15,000 تومــان

حل تمرین ریاضی عمومی (1)

گروه مولفان | ابوالقاسم میرطالبی| محمد علی دهقانی
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 158

8,000 تومــان

موتورهای احتراقی (3)، سیستم الکتریکی مصرف کننده های توان موتور تنوع موتورها

گروه مولفان | مهدی مستقل چی
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 218

25,000 تومــان

موتورهای احتراق داخلی - موتورهای احتراقی (1)

گروه مولفان | مهدی مستقل چی
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 252

28,000 تومــان

سیستم سوخت رسانی - موتورهای احتراقی (2)

گروه مولفان | مهدی مستقل چی
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 372

35,000 تومــان

ریاضی عمومی 1

گروه مولفان | ابوالقاسم میرطالبی| محمد علی دهقانی
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 352

15,000 تومــان

زبان تخصصی برای مهندسی برق و مخابرات

گروه مولفان | فرانک کاکانایینی| پویا درخشان برجویی
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 324

5,000 تومــان

شبیه سازی سیستم های قدرت

گروه مولفان | علیرضا انتظاری زارچ| محمد صادقی سرچشمه
ناشر: تدوین
تعداد صفحات: 193

3,500 تومــان