حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازآفرینی شهر مدل برنامه ریزی و مدیریت جریان زندگی

گروه مولفان | پوریا خداوردی| امیرمحمد معززی مهر طهران
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 167

20,000 تومــان

روش المان محدود با استفاده از برنامه های Abaqus و Matlab

گروه مولفان | عمار خنانی| مسعود پاکنهاد
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 480

35,000 تومــان

بارهای وارد بر ساختمان

گروه مولفان | رضا شاطریان
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 360

7,500 تومــان

ماشینهای الکتریکی DC

گروه مولفان | محسن عابدی
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 307

8,500 تومــان

مفاهیم نقشه برداری

گروه مولفان | سید محمد باقر حسینی
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 146

5,000 تومــان

روش ها و استانداردهای تولید نهال عاری از ویروس در درختان میوه دانه دار

گروه مولفان | حمید عبداللهی| فرشاد شمس کیا
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: None

2,000 تومــان

بسترسازی فضاهای شهری و مسکونی برای معلولین

گروه مولفان | محمد رضا غلامی گوهره
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 144

7,000 تومــان

مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گروه مولفان | محسن وطنخواهی| عارف اقوامی مقدم
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 1184

48,000 تومــان

راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری، روستایی و محیطی -جلد 1

گروه مولفان | غریب فاضل نیا| سید یاسر حکیم دوست| یدالله بلیانی
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 251

17,000تومــان

گزیده ای از قوانین و مقررات شهرسازی 1393

گروه مولفان | صفر تقی زاده
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 498

25,000 تومــان

آشنایی با کامپیوتر و مبانی الگوریتم

گروه مولفان | حبیب رضا کاکایی مطلق| میثم ابراهیمی| حامده صادقیان
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 124

8,000 تومــان

مقدمه ای بر برنامه نویسی Matlab و محاسبات عددی برای مهندسین

گروه مولفان | مسعود پاکنهاد| داریوش حیدری
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 297

17,000 تومــان