حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی آمار و احتمالات

گروه مولفان | زهره ضرابی زاده| زهرا مغناطیسی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 542

22,500 تومــان

سیگنالها و سیستم ها

گروه مولفان | علی شیر مرادی کردعلیوند| مهدی رهنما| رقیه احمدی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 257

7,000 تومــان

سیگنالها و سیستم ها

گروه مولفان | هوئی پیائو شو| بهروز واثقی| سمیه هاشمی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 322

20,000 تومــان

محاسبات عددی با نرم افزار MATLAB

گروه مولفان | فریبا فتاح زاده
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 229

8,000 تومــان

مسایل خواص مکانیکی مواد. ..

گروه مولفان | مهدی منتظری پور
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 239

12,000 تومــان

آمار و احتمالات کاربردی

گروه مولفان | حسن اسفندیاری فر| کریم احمدی صومعه| صفی شاهی فرد
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 338

10,900 تومــان

تجارت الکترونیک

گروه مولفان | امیر رضایی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 228

10,000 تومــان

مشتری مداری

گروه مولفان | احمدرضا هدایتی دزفولی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 233

16,000 تومــان

تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

گروه مولفان | محمد رضا میرزاده
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 400

25,000 تومــان

ارتعاشات مکانیکی

گروه مولفان | گراهام کلی| هادی تقی زاده| نیما عبدالهی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 304

27,000 تومــان

مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی

گروه مولفان | مهدی تیزفهم تکمه داش
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 269

15,000 تومــان

درآمدی بر اصول و کاربرد کسب و کار بین الملل

گروه مولفان | محمد تقی پیش بین| زهرا سادات منتظری
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 203

7,500 تومــان