حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

یوگا و آناتومی -جلد 2

گروه مولفان | تیموتی بی مکال| مهری شجاع الدینی
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 238

40,000 تومــان

نجواها

گروه مولفان | فریبا مقدم| مادر
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 150

8,000 تومــان

یوگا و سندرم تونل کارپال

گروه مولفان | تیموتی بی مکال| زهرا قاآنی اسکندری| منوچهر شریفی
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 92

6,000 تومــان

یوگا و سردرد

گروه مولفان | تیموتی بی مکال| مژده جابری| منوچهر شریفی
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 80

6,000 تومــان

یوگا در زندگی امروز

گروه مولفان | سیندی لی| حمید بلندسران| الهام غفاری| مریم مرتضوی| نفیسه جابرانصاری
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 184

15,000 تومــان

مدیریت بیماری ها با یوگا و آیورودا

گروه مولفان | آنگارای گانشا موهان| ایندرا موهان| سایه ابوالحسنی| مهدیس مقدمی| آفرودیت عدیلی
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

باورهای کودکانه من و راه کارهای آموزشی کودک من

گروه مولفان | انسیه کاویی نایینی
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 204

4,000 تومــان

یوگا و ناباروری

گروه مولفان | تیموتی بی مکال| مهری شجاع الدینی
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 80

6,000 تومــان

دوره 21 روزه برای ایجاد تحول در زندگی

گروه مولفان | لوئیز ال هی| عاطفه موسوی
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

یوگا و کمردرد

گروه مولفان | تیموتی بی مکال| زهرا قاآنی اسکندری
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 92

5,000 تومــان

خرد تندرستی

گروه مولفان | رؤیا ارباب تفتی| نازنین نوروزی فر
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 160

5,000 تومــان

یوگا با مامان و بابا

گروه مولفان | بارون باتیست| سوفی فاتو| مریم مرتضوی
ناشر: پیروزان دانش (وابسته به موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی پیروزان دانش)
تعداد صفحات: 48

5,800 تومــان