حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

علوم و فنون کارآفرینی

گروه مولفان | فرهاد خسروانی| حامد صفاری| علی معصومیان کلشتری
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 336

18,000 تومــان

توسعه محصول جدید و روش های بهبود آن

گروه مولفان | رکسانا فکری
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 200

7,200 تومــان

راهنما و حل مسایل حسابداری صنعتی 1

گروه مولفان | محمود عربی| محمد عرب مازار
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 596

19,800 تومــان

راهنما و حل مسایل حسابداری صنعتی 2

گروه مولفان | محمود عربی| محمود عربی
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 596

19,800 تومــان

راهنما و مجموعه سوالات حسابداری میانه 1

گروه مولفان | داود مدیری
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 315

12,900 تومــان

حل المسایل تحقیق در عملیات

گروه مولفان | رسول ابراهیمی باران| منصور آجورلو
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 140

5,500 تومــان

شیوه های تجزیه و تحلیل کمی در اقلیم شناسی

گروه مولفان | مجید جاوری
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 188

3,000 تومــان

انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

گروه مولفان | فرانک ام. اینز| مرتضی صداقت حسینی| هادی صائبی منفرد
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 168

3,000 تومــان

خزائن مکتوب

گروه مولفان | پروین متواری سورکی
ناشر: پیام رسان
تعداد صفحات: 608

5,400 تومــان

  • 1