حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روش تحقیق کیفی

گروه مولفان | خدیجه سفیری
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 340

20,000 تومــان

روشهای تحقیق در علوم انسانی

گروه مولفان | علی اکبر فرهنگی| حسین صفرزاده
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 432

22,000 تومــان

راهنمای متون انگلیسی پایه

گروه مولفان | محمدرضا بیدکی| جمال الدین جلالی پور
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 143

6,500 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | آنجلو کینیکی| رابرت کریتنر| علی اکبر فرهنگی| حسین صفرزاده
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 600

30,000 تومــان

مدیریت استراتژیک بازار

گروه مولفان | دیوید ا آکر| حسین صفرزاده| علی اکبر فرهنگی| مهدی خادمی
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 413

20,000 تومــان

تشریح کامل مسایل بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت -جلد 2

گروه مولفان | محمدحسین ولایتی| سعید آقایی فاروجی
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 114

4,500 تومــان

مبانی مدیریت دولتی 1 و 2

گروه مولفان | بهاءالدین برهانی
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 380

25,000 تومــان

اصول و مبانی کارآفرینی

گروه مولفان | محمد رضا نظری
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 256

7,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | اصغر محمدی فاتح| محمد صادق سبحانی| داریوش محمدی
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 157

4,500 تومــان

تشریح مسائل مبانی احتمال شلدون راس

گروه مولفان | کاوه حسین پناهی
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 337

5,000 تومــان

تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال مدار منطقی

گروه مولفان | اصلان حجازی| سارا شادیان| ام. موریس مانو
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 360

10,000 تومــان

تشریح کامل مسایل بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت -جلد 1

گروه مولفان | محمدحسین ولایتی| سعید آقایی فاروجی
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان