حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت مالی

گروه مولفان | حسن قالیباف اصل
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 462

28,000 تومــان

ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات

گروه مولفان | هادی یوسفی
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 452

32,000 تومــان

مقاومت مصالح

گروه مولفان | محمدحسن نائی
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 702

34,000 تومــان

بانک سوالات تالیفی و آزمون سیستم های کنترل خطی

گروه مولفان | کارو زرگر
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 816

36,000 تومــان

مدارهای الکتریکی 1

گروه مولفان | کارو زرگر
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 689

48,000تومــان

الکترونیک دیجیتال

گروه مولفان | ناصر مزینی| منوچهر قهرمانیان گلزار
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 480

26,000 تومــان

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

گروه مولفان | حجت الله احمدی
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 486

28,000 تومــان

بانک سوالات تالیفی و آزمون ساختمان داده ها و الگوریتم

گروه مولفان | هادی یوسفی
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 242

16,000 تومــان

نظریه زبانها و ماشین ها

گروه مولفان | مجتبی پورمحقق
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 270

17,000 تومــان

اقتصاد مهندسی

گروه مولفان | علی شهابی
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 410

26,000 تومــان

معماری کامپیوتر

گروه مولفان | هادی یوسفی
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 416

29,000 تومــان

ارتعاشات مکانیکی

گروه مولفان | محسن جباری
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 572

29,000 تومــان