حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آموزش جلوه های ویژه و تدوین فیلم با Adobe After Effects CC 2017

گروه مولفان | محمد اسماعیلی هدی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 280

22,000 تومــان

آموزش کاربردی برنامه نویسی Android در محیط Android Studio

گروه مولفان | ج. پل کاردل| سید علیرضا قمصری جوینانی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 193

17,000 تومــان

مرجع کامل Access 2016 به همراه برنامه نویسی VBA

گروه مولفان | مایکل الکساندر| دیک کاسلیکا| حسین یعسوبی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 1084

69,000 تومــان

آموزش کاربردی ASP. NET Core MVC -جلد 1

گروه مولفان | آدام فریمن| نادر نبوی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 302

23,000 تومــان

مرجع آموزشی Windows Server 2016

گروه مولفان | اسماعیل یزدانی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 774

56,000 تومــان

مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه نویسی VBA در اکسس -جلد 2

گروه مولفان | حسین یعسوبی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 1466

45,000 تومــان

فیلم نگار آموزش عملی (CCNP Security (300-206

گروه مولفان | مهران تاجبخش
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 409

33,000 تومــان

آموزش پیکربندی RedHat Linux

گروه مولفان | دامیان توماسینو| محسن مصطفی جوکار
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 553

39,000تومــان

مبنای تعالی پروژه

گروه مولفان | امیرحسین خامنه| سعید اکرمی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 210

23,000 تومــان

آموزش پیشرفته برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera P6 V. 7

گروه مولفان | حسین عوض خواه
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 224

16,500 تومــان

آموزش کاربردی پایگاه داده ی نارابطه ای

گروه مولفان | مهدی مرسلی| کایل بنکر
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 260

20,000 تومــان

مرجع کامل Microsoft Excel 2010 -جلد 1

گروه مولفان | حسین یعسوبی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 392

23,000 تومــان