حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درآمدی بر جامعه شناسی مصرف

گروه مولفان | پیتر کاریگن| شایسته مدنی لواسانی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 373

29,000 تومــان

آخوند خراسانی و حکومت اسلامی

گروه مولفان | محسن آزموده| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 219

17,000 تومــان

مدل های فرهنگی

گروه مولفان | جووانی بناردو| ویکتور سی. د مانک| ابو بوسا لوئیس| لیلا اردبیلی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 373

29,000 تومــان

ایدئولوژی، اوتوپیا و سینما

گروه مولفان | مهدی سبز| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 254

18,000 تومــان

نگاهی به آراء مالکوم ایکس

گروه مولفان | سید جواد میری| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 155

12,000 تومــان

جامعه ایران در آینه سینما

گروه مولفان | اعظم راودراد| یونس نوربخش| ابو بوسا لوئیس| سیدروح الله حسینی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 578

40,000 تومــان

منظر باغ

گروه مولفان | حمیدرضا جیحانی| مریم رضایی پور| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 180

25,000 تومــان

فیلم/ ژانر

گروه مولفان | ریک آلتمن| حمید طاهری| علی عباس نعمتی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 528

27,000 تومــان

آب، بوم سازگان و جامعه

گروه مولفان | ج. باندیوپادهیای| ویدا نوشین فر| مهدی کلاهی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 290

16,000 تومــان

ایرانی ترین غیرایرانی ها

گروه مولفان | محمد رضا جوادی یگانه| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان

ایرانی از نگاه دیگری

گروه مولفان | جبار رحمانی| حسین میرزایی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 216

11,000 تومــان

تحول نامگذاری کودکان تهرانی 1394-1375

گروه مولفان | عباس عبدی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 148

8,000 تومــان