حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اقتصاد و سیاستگذاری گردشگری

گروه مولفان | لاری دویر| پیتر فورسایت| وین دویر| ولی الله علی زاده| محمدحسین ایمانی خوشخو
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 568

34,000 تومــان

طراحی پژوهش

گروه مولفان | جان دبلیو کرسول| مجید خورشیدی| فخرالدین سلطانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 364

15,000 تومــان

تحلیل محتوا و پژوهش داده بنیاد

گروه مولفان | ناصر رحمدل
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 178

14,000 تومــان

انسان شناسی و جامعه سازی

گروه مولفان | مژگان محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 260

11,000 تومــان

سبک زندگی و تلفن همراه هوشمند

گروه مولفان | تهمینه شاوردی| آتوسا محمدی مزینانی| پروانه بیاتی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 144

9,000 تومــان

رسانه و هویت ایرانی

گروه مولفان | منصور ساعی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 230

10,000 تومــان

آموزش و پرورش و هویت جوانان

گروه مولفان | فروزنده جعفرزاده پور
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 260

10,500 تومــان

هویت اجتماعی

گروه مولفان | بهزاد دوران
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 150

2,000 تومــان

جهانی شدن و شهر

گروه مولفان | جان رنی شورت| یئونگ - هیون کیم| ابو بوسا لوئیس| احمد پوراحمد| شایان رستمی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 256

3,900 تومــان

  • 1