حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رسوب گذاری در مبدل های حرارتی

گروه مولفان | محمد رضا جعفری نصر
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 386

9,800 تومــان

میکروسکوپی تونل زنی روبشی

گروه مولفان | صدیقه صادق حسنی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

مقدمه ای بر کاربرد نانوفناوری در پلیمرها

گروه مولفان | وحید حدادی اصل| وحید کریم خانی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 267

7,000 تومــان

تکنولوژی پلیمرهای فلئورینه

گروه مولفان | یرژی جورج دروبنی| طلعت خلخالی زاویه
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 286

7,500 تومــان

رهبری پروژه محور

گروه مولفان | رالف مولر| جان رادنی ترنر| غلامرضا اصیلی| بهنوش رمضانی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 120

4,000 تومــان

عملیات تقطیر

گروه مولفان | هنری زد کیستر| انوش لطفی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 724

18,500 تومــان

بیوتکنولوژی نفت -جلد 1

گروه مولفان | بهناز بخشنده| امجد عسکری
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 292

4,000 تومــان

خوردگی میکروبی

گروه مولفان | برندا ج لیتل| جیسن اس لی| قاسمعلی محبعلی| جابر نشاطی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 332

13,000 تومــان

مبانی مهندسی کرایوژنیک

گروه مولفان | ماماتا موکهوپادهیای| مسعود بنی حسن| هدیه اکبری
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 392

22,000 تومــان

پلیمرهای مصنوعی

گروه مولفان | دورل فلدمن| آلا باربالاتا| سعید نوری خراسانی| مینا سادات اعتمادی| شهلا خلیلی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 416

25,000 تومــان

پیل های سوختی میکربی

گروه مولفان | بروس ای لوگان| محمد رضا مسعودی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 294

15,000 تومــان

بیوراکتورهای غشایی در تصفیه فاضلاب بهداشتی

گروه مولفان | کریستف بریپلز| فرهاد مشحون
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 170

7,000 تومــان