حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رسوب گذاری در مبدل های حرارتی

گروه مولفان | محمد رضا جعفری نصر
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 386

9,800 تومــان

کلیات توربین های گاز

گروه مولفان | فریدون خسرویان همامی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 106

4,000 تومــان

پژوهش در صنعت نفت

گروه مولفان | محمد صحفی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 169

3,500 تومــان

فناوری نانو در حسگرهای زیستی

گروه مولفان | زهرا شمسی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 166

4,500 تومــان

ترسیم نقشه راه تکنولوژی

گروه مولفان | آیلر پورمحمد
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 223

5,000 تومــان

کاربرد نرم افزار MATLAB در مهندسی

گروه مولفان | جعفر صادق زاده اهری| مریم سعدی| یعقوب بهجت
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 302

17,000 تومــان

گوگرد در نفت خام و محصولات آن

گروه مولفان | پرویز سلیمانی دینانی| طاهره پورصابری| فرزانه غنی زاده
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 257

4,000 تومــان

کارکردهای نوین مدیریت سرمایه انسانی در عصر دانش

گروه مولفان | غلامرضا اصیلی
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 320

8,000 تومــان

تصفیه و فرآورش گاز طبیعی

گروه مولفان | مسیح حسینی جناب
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 640

50,000 تومــان

تکنولوژی مخازن هوشمند

گروه مولفان | صالح هندی| تورج بهروز
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 217

13,200 تومــان

روان کننده ها و روان کاری

گروه مولفان | ابوالفضل برخورداریون| علی رضا شیری
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 216

9,000 تومــان

فرآیندهای شکل دهی پلیمرها

گروه مولفان | محمود همتی| احسان بهزادفر
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 345

14,000 تومــان

  • 1