حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نوع شناسی و مصادیق مدیریت در نهج البلاغه

گروه مولفان | علی نقی امیری| امام اول علی بن ابی طالب (ع)
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

16,300 تومــان

جغرافیای تاریخی کوفه

گروه مولفان | لوئی ماسینیون| عبدالرحیم قنوات| کامل سلمان جبوری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

4,900 تومــان

اقتصاد بخش عمومی -جلد 2

گروه مولفان | هادی امیری| روح الله شهبازی| زهرا دهقان شبانی| الیاس نادران
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

نقش معلم در تربیت دینی

گروه مولفان | محمد داوودی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

9,200 تومــان

گامی به سوی علم دینی (2)

گروه مولفان | حسین بستان
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

آفرینش در حکمت مشاء

گروه مولفان | علی شیروانی| حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

12,800 تومــان

برهان صدیقین علامه طباطبایی (ره)

گروه مولفان | عسکری سلیمانی امیری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

7,200 تومــان

رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه

گروه مولفان | علی نقی امیری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

11,300 تومــان

مدیریت اسلامی

گروه مولفان | حسن عابدی جعفری| حمیدرضا معصومی مهر| مجید پسران قادر
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: 228

12,500تومــان

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره

گروه مولفان | مسعود جان بزرگی| ناهید نوری
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: 544

20,000تومــان

دانشنامه سیره نبوی -جلد 3

گروه مولفان | گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

28,000 تومــان

دولت موحدون در غرب جهان اسلام

گروه مولفان | عزالدین عمر موسی| صادق خورشا
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان