حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

انسان شناسی علم و تکنولوژی

گروه مولفان | مایکل ام. ج. فیشر| لیلا اردبیلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 153

8,000 تومــان

آموزش عالی در جهان پیش رو

گروه مولفان | جان برنن| ابو بوسا لوئیس| آریا متین| ایمان بحیرایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 260

18,500 تومــان

مسایل آموزش عالی ایران

گروه مولفان | غلامرضا ذاکر صالحی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 639

38,000 تومــان

دانشگاه ها در قرون وسطی

گروه مولفان | ژاک ورژس| امیر رضایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 276

12,500 تومــان

حکایت دانشگاه

گروه مولفان | حسن محدثی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 210

11,000 تومــان

علم و دیپلماسی

گروه مولفان | پیر-برونو روفینی| سیدمهدی قائمی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 306

15,000 تومــان

شهروندی و آموزش عالی

گروه مولفان | جیمز آرتور| ابو بوسا لوئیس| آریا متین| ایمان بحیرایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 318

15,000 تومــان

تاریخ دانشگاه در ایران

گروه مولفان | مقصود فراستخواه| نسرین اصغرزاده
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 433

22,000 تومــان

دانشگاه ایرانی در سپهر بین المللی

گروه مولفان | محمد حسینی مقدم
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 467

23,000 تومــان

رؤیای ناتمام

گروه مولفان | خدیجه کشاورز
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 296

14,500 تومــان

دانشگاه، از نردبان تا سایبان

گروه مولفان | عباس کاظمی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 520

26,000 تومــان

شهروندی دانشگاهی در ایران

گروه مولفان | سیدمحمود نجاتی حسینی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 282

15,000 تومــان