حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نو سلفی گری در سوریه

گروه مولفان | سیدعلی نجات| قدیر نصری
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 264

15,000 تومــان

هویت سلفی

گروه مولفان | محمد ابورمان| جبار شجاعی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 200

11,000 تومــان

مدیریت راهبردی اطلاعات

گروه مولفان | بابک اخگر| سیمیئن ییتس| سعید صادقی جقه| پریسا کریمی نیا
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 504

28,000 تومــان

مناطق راهبردی جهان

گروه مولفان | محمود یزدانفام| مهدی میرزاده کوهشاهی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 224

13,000 تومــان

منزلت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | وحید نوری| سید جلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 304

17,000 تومــان

جغرافیای انتخابات

گروه مولفان | مراد کاویانی راد| مصیب قره بیگی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 288

16,000 تومــان

آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران

گروه مولفان | عبدالمحمود محمدی لرد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 344

17,000 تومــان

گفتمان های هسته ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | سید جلال دهقانی فیروزآبادی| مهدی عطایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 274

15,000 تومــان

روش و نظریه در علوم سیاسی

گروه مولفان | دیوید مارش| گری استوکر| امیرمحمد حاجی یوسفی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 496

25,000 تومــان

نظم های منطقه ای

گروه مولفان | دیوید لیک| پاتریک مورگان| سید جلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 476

24,000 تومــان

قدرت و موازنه نرم در سیاست بین الملل

گروه مولفان | عسگر قهرمانپور| جوزف اس نای| رابرت آنتونی پیپ
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

درک توسعه سیاسی

گروه مولفان | مایرون واینر| ساموئل پی هانتینگتون
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 520

26,000 تومــان