حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازارهای مالی مدرن

گروه مولفان | دیوید دبلیو. بلک ول| مارک دی. گریفیتس| درو بی. وینترز| نادر مهرگان
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 822

40,000 تومــان

اقتصاد بانکداری

گروه مولفان | کنت ماتیوز| جان ال تامپسون| علی حسن زاده| پرستو شجری| مژده بادی الهی
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 408

18,000 تومــان

حسابداری بانکی

گروه مولفان | سعید جمشیدی
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 262

7,500 تومــان

بازارها و نهادهای مالی -جلد 2

گروه مولفان | فردریک اس میشکین| استنلی جی ایکینز| حمید کردبچه
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 624

16,000 تومــان

نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری -جلد 1

گروه مولفان | ادوین ج. التون| علی سوری
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 718

17,000 تومــان

نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری -جلد 2

گروه مولفان | ادوین ج. التون| علی سوری
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 800

17,000 تومــان

مدیریت ریسک اعتباری

گروه مولفان | تونی ون گستل| بارت بیزنس| پریسا علیزاده
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 778

20,000 تومــان

اندازه گیری ریسک عملیاتی و شهرت

گروه مولفان | آلدو سوپرانو| امیر کامگار
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 342

10,000 تومــان

تامین مالی خرد اسلامی

گروه مولفان | اجاز احمدخان| طارق الله خان| محمد عبیدالله اسعدی| محمدرضا سیدنورانی
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 224

6,500 تومــان

اقتصاد بدون چرخش

گروه مولفان | نریمان بهروش| شراره رخشان
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 494

15,000 تومــان

بازارها و نهادهای مالی -جلد 1

گروه مولفان | فردریک اس میشکین| استنلی جی ایکینز| حمید کردبچه
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 1100

32,000 تومــان

شیوه های اعتبارسنجی مشتریان

گروه مولفان | سعید جمشیدی| فاطمه اثباتی
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 174

8,000 تومــان