حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حسابداری شرکت های بیمه

گروه مولفان | داریوش محمدی| امیررضا نعمت الهی
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 249

15,500 تومــان

حسابداری شرکتهای بیمه

گروه مولفان | معصوم ضمیری| فرامرز روحانی
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 270

16,400 تومــان

بیمه های مهندسی

گروه مولفان | هادی دستباز| کسری دستباز
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 475

23,000 تومــان

بیمه های اشخاص

گروه مولفان | سید محمد حسینی پور
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 319

13,300 تومــان

کلیات بیمه

گروه مولفان | آیت کریمی| مهدی تفنگساز
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

27,500 تومــان

حسابداری شرکت های بیمه

گروه مولفان | داریوش محمدی| امیررضا نعمت الهی
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 249

6,500 تومــان

تکنیک های فروش حرفه ای بیمه

گروه مولفان | آیت کریمی| ریچارد دنی| ابو بوسا لوئیس| چارلز دوفت| ابو بوسا لوئیس
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 239

5,000 تومــان

پرسش و پاسخ جامع بیمه ای، کتاب اول

گروه مولفان | آیت کریمی
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

حسابداری شرکتهای بیمه

گروه مولفان | معصوم ضمیری| فرامرز روحانی
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 284

5,500 تومــان

مبانی نظری و عملی بیمه

گروه مولفان | ژان فرانسوا اوترویل| عبدالناصر همتی| علی دهقانی
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 520

7,500 تومــان

مبانی علمی و نظری بیمه های اموال

گروه مولفان | آیت کریمی
ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 240

2,400 تومــان

  • 1