حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روش پژوهش در تاریخ شناسی

گروه مولفان | حسن حضرتی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 252

19,000 تومــان

اسرار عبادات

گروه مولفان | فاطمه طباطبایی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 376

29,000 تومــان

جامعه شناسی تحولات ایران

گروه مولفان | ابوالفضل دلاوری
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 367

22,500 تومــان

اندیشه سیاسی امام خمینی

گروه مولفان | محمدحسین جمشیدی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 712

32,000 تومــان

نقش علما در سیاست

گروه مولفان | محسن بهشتی سرشت
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 465

20,000 تومــان

درآمدی نظری بر جنبش های اجتماعی

گروه مولفان | حمیرا مشیرزاده
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 289

14,500 تومــان

زمانه و زندگی امام خمینی

گروه مولفان | محسن بهشتی سرشت
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 443

16,000 تومــان

روش شناسی مطالعات انقلاب با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران

گروه مولفان | محمدرضا طالبان
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 274

10,000 تومــان

معمای پیش بینی انقلاب ها

گروه مولفان | محمدرضا طالبان
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 278

11,500 تومــان

سخن عشق

گروه مولفان | فاطمه طباطبایی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 290

10,000 تومــان

از بسیج تا انقلاب

گروه مولفان | چارلز تیلی| علی مرشدی زاد
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 384

13,500 تومــان

رهبری و انقلاب

گروه مولفان | حسین حسینی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی (ره) )
تعداد صفحات: 350

13,000 تومــان