حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نیولیبرالیسم

گروه مولفان | دبورا جانستون| آلفردو سعد فیلهو| میرجواد سید حسینی| مریم اسماعیلی دورباطی| زهرا امیری
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 406

25,000 تومــان

تحلیل متن و گفتمان

گروه مولفان | تون ا. وان دیک| پیمان کی فرخی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 400

25,000 تومــان

جواهرنامه

گروه مولفان | محمد بن مبارک قزوینی| سمانه جعفری
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 251

20,000 تومــان

سکوت سرد

گروه مولفان | کیانا میرمحمد صادقی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 136

8,000 تومــان

پدیدارشناسی هرمنوتیک مکان

گروه مولفان | مائده انصاری
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 192

14,000 تومــان

مبانی حکمی اقتصاد و معیشت

گروه مولفان | عباس معارف
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 384

25,000 تومــان

چنین گفت پارسه

گروه مولفان | محسن دلاوری
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 140

7,000 تومــان

شام مهتاب

گروه مولفان | مهتاب دلشاد
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 189

8,000 تومــان

شعریت هیدگری ما

گروه مولفان | ابوذر کردی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 248

15,000 تومــان

اخبار الحلاج

گروه مولفان | حسین بن منصور حلاج| نصرآبادی| لوئی ماسینیون| محمد فضایلی| سودابه فضایلی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 285

30,000 تومــان

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

گروه مولفان | فریدون الهیاری
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 0

6,000 تومــان

همزاد

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| ایرج قریب
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 0

13,000 تومــان