حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شاعران و متفکران اسلامی به ضمیمه شعر درباری و دربارهای شعر

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| سعید سهیلی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 200

16,000تومــان

مرگ مادر/ جهان

گروه مولفان | علیرضا ارواحی| شکوه کریمی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 72

10,000تومــان

دولت حزبی چین و شرکت های چند ملیتی

گروه مولفان | ژان-پل گیشار| فرزاد میرمحبوب
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 300

25,000تومــان

ترس و تنفر در لاس وگاس

گروه مولفان | هانتر اس تامپسون| حسام زاهدی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 224

18,000تومــان

لوگوس و حقیقت زبان نزد هیدگر

گروه مولفان | سیدمجید کمالی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 133

11,000تومــان

او

گروه مولفان | آرمان حکیمی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 108

10,000تومــان

نظریه ای تازه در باب ابصار

گروه مولفان | جورج برکلی| بابک ارزانی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 142

10,000تومــان

عدالت

گروه مولفان | جورجو دل وکیو| مصطفی یونسی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 344

26,000 تومــان

کتاب فیلسوف

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| منوچهر اسدی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 200

15,000تومــان

هرمنویتیک، زبان، هنر

گروه مولفان | هانس-گئورگ گادامر| عبدالله امینی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 280

20,000تومــان

تأملات پدیدارشناسانه نیمایی

گروه مولفان | ابوذر کردی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 280

20,000تومــان

روان شناسی ترس و اشکال بنیادین آن

گروه مولفان | فریتس ریمان| توفیق گلی زاده
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 296

21,000تومــان