حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آسیب شناسی از هم گسستگی و رانه مرگ

گروه مولفان | هوشنگ گیلیاردی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 130

10,000 تومــان

سیاست های خیابانی

گروه مولفان | آصف بیات| سید اسدالله نبوی چاشمی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 328

25,000تومــان

راسل

گروه مولفان | دیو رابینسون| جودی گرووز| پونه شریفی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟

گروه مولفان | ابوالفضل خطیبی| ابوالقاسم فردوسی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 238

18,000تومــان

تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ

گروه مولفان | محمد توکلی طرقی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 280

20,000 تومــان

حیرانی و مستی

گروه مولفان | هرولد لمب| فریدون زاهدی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 339

22,000تومــان

آیین دانشجویان 1323-1324

گروه مولفان | محمد توکلی طرقی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 320

20,000تومــان

دگر شنیدن در روان کاوی

گروه مولفان | حسن مکارمی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 140

10,000تومــان

سرمه

گروه مولفان | محدثه خالو
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 496

30,000تومــان

طنز و طنزینه هدایت

گروه مولفان | محمد علی همایون کاتوزیان
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

حکمت تمدنی

گروه مولفان | محمد توکلی طرقی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 544

35,000تومــان

وحشت در سقز

گروه مولفان | مصطفی تیمورزاده| شهباز محسنی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 136

8,000تومــان