حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ارتباط شبکه ای

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 128

9,500 تومــان

موفقیت

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 184

14,500 تومــان

توان در برابر اجبار

گروه مولفان | دیوید آر. هاوکینز| بهجت عباسی مقدم
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 168

12,000 تومــان

نیروی اراده

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 144

8,500تومــان

کلید، عشق است

گروه مولفان | کیانوش کمانگر| شهلا واحد
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 128

7,500تومــان

خلاقیت

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 160

9,500تومــان

فروش مستقیم

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 96

5,500تومــان

مدیریت زمان

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 128

7,500تومــان

هنر متقاعد سازی

گروه مولفان | جیم رندل| مریم منتظر
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 160

9,500تومــان

فراتر از استراتژی

گروه مولفان | رابین اسپکیولند| محمد صادقی
ناشر: پردیس آباریس
تعداد صفحات: 160

9,500تومــان

  • 1