حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

پژوهش هنر -جلد 1

گروه مولفان | شهروز مهاجر
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: 264

25,000 تومــان

مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد پژوهش هنر -جلد 2

گروه مولفان | شهروز مهاجر
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: 264

15,500 تومــان

تحقیق در عملیات

گروه مولفان | سید هادی منافی| مهدی رضایی
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: 580

15,000 تومــان

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد معماری

گروه مولفان | سهند محمدی خبازان
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: 462

9,500 تومــان

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حسابداری -جلد 1

گروه مولفان | مجتبی زمانی| محبت رضایی| مجید علیزاده
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

تحقیق در عملیات

گروه مولفان | مهدی سلطانی فر| علی ابراهیم نژادمرزونی
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

مدیریت -جلد 2

گروه مولفان | موسی مهدی کرمی
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | موسی مهدی کرمی
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مدیریت اجرایی -جلد 2

گروه مولفان | آزاده اویس قرنی| علیرضا زمانی| ندا رسولی
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: None

8,500 تومــان

مدیریت اجرایی -جلد 1

گروه مولفان | آزاده اویس قرنی| علیرضا زمانی| ندا رسولی
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حسابداری -جلد 2

گروه مولفان | مجتبی زمانی| محبت رضایی| مجید علیزاده
ناشر: پردازشگران
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

  • 1