حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

محاکمه اسپینوزا

گروه مولفان | دیوید آیوز| علی فردوسی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 108

11,000تومــان

خود را بی پرده نگاه کنیم

گروه مولفان | اصغر ناظمی کرمانی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 184

12,000تومــان

هویت و خشونت

گروه مولفان | آمارتیا سن| فریدون مجلسی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 276

20,000تومــان

تا 100

گروه مولفان | ماگالی باردو| مسعود نورمحمدی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 104

16,000تومــان

جهان انسانی، انسان جهانی

گروه مولفان | محسن قانع بصیری
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 696

25,000تومــان

افلاطون، دکارت و باشگاه مشت زنی

گروه مولفان | نازنین اردوبازارچی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 136

9,500تومــان

نوسازی ناتمام

گروه مولفان | محمد علی کاتوزیان| محمد صادقی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 64

4,000تومــان

سنت ترجمه آثار فلسفی در ایران

گروه مولفان | محمد میلانی بناب| خشایار دیهیمی| سیاوش جمادی| کامران فانی| محمود عبادیان
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 112

6,500تومــان

دموکراسی و جامعه باز

گروه مولفان | محمدحسن علیپور
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 144

8,500تومــان

از مهدی بازرگان تا حسن روحانی

گروه مولفان | محمود فاضلی بیرجندی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 432

25,000تومــان

فکر فلسفی در گستره هنر

گروه مولفان | محمد ضیمران
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 264

17,000 تومــان

تنهایی

گروه مولفان | مجید مددی
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 122

7,000 تومــان