حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری که حتی سرمایه گذاران و معامله گران باهوش نیز مرتکب می شوند

گروه مولفان | لاری ای سوئدرو| آر سی بالابان| امیر کامگار| سید محمد حسینی بهشتیان
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 200

13,000تومــان

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال

گروه مولفان | جان ام پراوسنیتس| رودیگر لیشتنتالر| ادموندو گومیس د ازودو| اعظم نجف لو| سمانه زارعی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 312

19,000تومــان

ضوابط بلندمرتبه سازی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 192

11,000 تومــان

مرجع استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO

گروه مولفان | مجید میربد
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 456

27,000 تومــان

کلیدواژه توصیفی آزمون عمران محاسبات

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 288

18,000 تومــان

کلیدواژه توصیفی آزمون عمران اجرا

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

کلیدواژه توصیفی آزمون عمران نظارت

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 304

18,000 تومــان

کلیدواژه توصیفی آزمون معماری نظارت

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 312

19,000 تومــان

آموزش کاربردی شبیه سازی سیستم های قدرت در PSCAD

گروه مولفان | مجتبی نظام محله| امیرحسین عباسی| امید صفرزاده
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 312

27,000 تومــان

حل تشریحی مسائل راکتورهای شیمیایی -جلد 2

گروه مولفان | جواد خدیوی| هادی سیدین| مهدی محامی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 144

9,000 تومــان

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 181

9,000 تومــان

کلید واژه توصیفی آزمون معماری اجرا

گروه مولفان | محمدحسین علیزاده برزی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 272

17,000 تومــان