حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

میوه ها

گروه مولفان | حسین صدقی| مهدیه عطاردی| زینب هاشم زاده
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 38

10,000 تومــان

خطرناک ها

گروه مولفان | حسین صدقی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 38

10,000 تومــان

ترافیک

گروه مولفان | حسین صدقی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 38

10,000 تومــان

طراحی الگوریتم

گروه مولفان | سید حمید حاج سید جوادی| حمید طاهرپور
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 310

28,000 تومــان

سیستم عامل

گروه مولفان | ابوالفضل طرقی حقیقت
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 602

37,000 تومــان

آمار و احتمال

گروه مولفان | محسن طورانی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 800

33,000 تومــان

ریاضی مهندسی

گروه مولفان | محمد صادق معتقدی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 568

34,000 تومــان

ریاضی عمومی 2

گروه مولفان | محمد صادق معتقدی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 590

34,000 تومــان

الکترومغناطیس مهندسی -جلد 2

گروه مولفان | علی عبدالعالی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 271

18,000 تومــان

معادلات دیفرانسیل

گروه مولفان | محمد صادق معتقدی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 564

27,000 تومــان

آموزش سریع CSS

گروه مولفان | کریس کاسیانو| مهرداد توانا| سعید هراتیان
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 188

7,000 تومــان

ریاضی عمومی 2

گروه مولفان | محمد صادق معتقدی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 570

14,000 تومــان