حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اتومکانیک جامع

گروه مولفان | حامد طاهر خانی| داود طاهرپوران
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 592

14,500 تومــان

تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی درجه 2

گروه مولفان | احمد سهرابی
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 328

7,500 تومــان

ریاضیات گسسته

گروه مولفان | سیمور لیپشوتز| علی اکبر عالم زاده
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 506

10,000 تومــان

مدیریت تضمین کیفیت

گروه مولفان | داود حسین آبادی ساده| محمود صمدی
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 248

9,000 تومــان

تکنولوژی مکانیک خودرو به زبان ساده

گروه مولفان | حسین رمضانی
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 328

6,500 تومــان

نظریه زبانها و ماشینها

گروه مولفان | تامس ا سادکمپ| حجت الله جلیلی
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 333

12,500 تومــان

سیری در مبانی نظری مرمت

گروه مولفان | سید مهدی حسینی
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 304

12,500 تومــان

مرجع کامل برق ساختمان

گروه مولفان | احمد سهرابی
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 424

18,000 تومــان

تکنولوژی مکانیک خودرو

گروه مولفان | صیاد نصیری
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 848

36,500 تومــان

تاسیسات الکتریکی سیم کشی ساختمان تابلو های برق

گروه مولفان | مهرداد عابدی
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 240

11,500 تومــان

سیستم های سوخت رسانی جامع خودرو

گروه مولفان | حسین رمضانی
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 232

5,000 تومــان

  • 1