حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کتاب کار فعالیتهای آموزشی

گروه مولفان | جی-کی چن| امیلی آیزبرگ| مارا کرچوسکی| مهری نجارپورسیاهکلی
ناشر: پادینا
تعداد صفحات: 376

30,000 تومــان

کی لیت شدن آمینواسیدها در تغذیه انسان و حیوان

گروه مولفان | اچ. دوین اشمید| حمید امانلو| مرتضی صالح پور
ناشر: پادینا
تعداد صفحات: 356

21,000 تومــان

تغذیه و متابولیسم مقایسه ای حیوانات

گروه مولفان | پیتر آر. چیک| الن سو دیرنفلد| اسد الله تیموری یانسری
ناشر: پادینا
تعداد صفحات: 500

36,000 تومــان

  • 1