حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کارت بافی هنری به قدمت تاریخ نساجی

گروه مولفان | حسین یاوری| فاطمه عرفانی
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 88

10,000 تومــان

بررسی جایگاه نماد فرشته در آثار نگارگری ایرانی

گروه مولفان | حسین یاوری| سعیده سعیدی فر
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| قاسم غنی| محمد قزوینی| اسماعیل نژاد فرد لرستانی
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 512

40,000 تومــان

شیشه و تجلی نور و رنگ

گروه مولفان | حسین یاوری| نسرین ایمانی پور
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 90

12,000 تومــان

رسانه شناسی و ارتباط با رسانه

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 118

10,000 تومــان

سیر و جایگاه تصویر سازی در تاریخ چاپ سنگی ایران با تاکید بر اصفهان

گروه مولفان | فاطمه امانی
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 160

11,000 تومــان

یادمانده های معماری سنتی فیروزکوه

گروه مولفان | محمد حسن جواهری
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 68

15,000 تومــان

نگاه آموزشی به شرح خط

گروه مولفان | سید علی موسوی| محمدعلی سبزه کار
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 68

5,000 تومــان

فلسفه اسلامی و زیبایی شناسی

گروه مولفان | هادی مومنی| میثم ابراهیمی
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

دیوان حافظ

گروه مولفان | شمس الدین محمد حافظ| قاسم غنی| محمد قزوینی| اسماعیل نژاد فرد لرستانی| میرجلال الدین کزازی| شمس الدین محمد حافظ
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 1056

60,000 تومــان

چگونه اسکیس بزنیم به سادگیA. B. C

گروه مولفان | آرتور امیدآذری| کورش محمودی| سارا پیرتاج همدانی
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 236

20,000 تومــان

راندو با قلم و مرکب

گروه مولفان | رابرت دبلیو گیل| محمد علایی پور
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 0

18,000 تومــان