حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مشکاة -جلد 7

گروه مولفان | محمد علی انصاری
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

مدیریت توسعه

گروه مولفان | حبیب الله دعایی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: 324

8,000 تومــان

مدیریت صادرات و واردات

گروه مولفان | حبیب الله دعایی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: 430

16,000 تومــان

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

گروه مولفان | محمد علی انصاری| حبیب الله دعایی| سعید مرتضوی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: 212

6,000 تومــان

مجموعه مقالات مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | استیون ای کاندری| حبیب الله دعایی| محمد مهدی شاه بیگی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: 408

13,000 تومــان

سیستم های خرید، مدیریت انبارداری و توزیع

گروه مولفان | حبیب الله دعایی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: 328

10,000 تومــان

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

گروه مولفان | محمد علی انصاری| حبیب الله دعایی| سعید مرتضوی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: 224

6,000 تومــان

نظریه ها و فرایند تحول سازمانی پیشرفته

گروه مولفان | حبیب الله دعایی| الهام بهپور| نسترن قره باغی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: 320

6,500 تومــان

فرهنگ توصیفی مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | حبیب الله دعایی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: 300

7,000 تومــان

مذاکره اثربخش

گروه مولفان | حبیب الله دعایی| جلال سیف الدینی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: None

2,500 تومــان

رهبری خلاق در سازمان

گروه مولفان | حبیب الله دعایی| مجتبی کفاشان
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: None

2,500 تومــان

مدیریت بر اولویت ها

گروه مولفان | حبیب الله دعایی| میثم دعایی
ناشر: بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
تعداد صفحات: None

3,500 تومــان