حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ابر ستاره داوطلب گیری بشوید

گروه مولفان | مری کریستنسن| نیما عربشاهی
ناشر: بیان روشن
تعداد صفحات: 238

20,000 تومــان

همکاریابی ممتاز

گروه مولفان | تام شرایتر| نیما عربشاهی
ناشر: بیان روشن
تعداد صفحات: 128

15,000 تومــان

پرسش ها، همان پاسخ هایند

گروه مولفان | آلن پیز| نیما عربشاهی
ناشر: بیان روشن
تعداد صفحات: 112

13,000 تومــان

فروش، همکاریابی و ساخت، تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان

گروه مولفان | تام شرایتر| نیما عربشاهی
ناشر: بیان روشن
تعداد صفحات: 112

15,000 تومــان

چگونه بدون برنده شدن در بخت آزمایی، ثروتمند شوید

گروه مولفان | کیت شرایتر| نیما عربشاهی
ناشر: بیان روشن
تعداد صفحات: 112

6,500 تومــان

چگونه به سرعت به اعتماد، باور، نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم

گروه مولفان | تام شرایتر| نیما عربشاهی
ناشر: بیان روشن
تعداد صفحات: 144

8,500 تومــان

راه مری کی

گروه مولفان | مری کی اش| ایون پندلتون| نیما عربشاهی
ناشر: بیان روشن
تعداد صفحات: 232

25,000 تومــان

رمزگشایی از چهره

گروه مولفان | پل اکمن| والاس وی فریزن| نیما عربشاهی
ناشر: بیان روشن
تعداد صفحات: 240

30,000 تومــان

  • 1