حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ژست

گروه مولفان | نصرت لوک زاده| پریناز بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

آشنایی با وسایل خیاطی و چگونگی استفاده از آنها

گروه مولفان | پیمان بوک| علیرضا بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

انواع دوخت های مختلف در خیاطی

گروه مولفان | پیمان بوک| علیرضا بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

دوخت انواع پس دوزی دوخت جا دکمه با دست، پاک دوزی با چرخ و دست و دوخت های مختلف با چرخ

گروه مولفان | نصرت لوک زاده| پریناز بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

دوخت جا دکمه با چرخ

گروه مولفان | نصرت لوک زاده| پریناز بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

دوخت انواع بندینک

گروه مولفان | پیمان بوک| علیرضا بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

آموزش جامع بافتنی موگه

گروه مولفان | نصرت لوک زاده| پریناز بوک| پیمان بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

آلیز

گروه مولفان | نصرت لوک زاده
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

خودآموز قلاب تونسی موگه

گروه مولفان | نصرت لوک زاده| پریناز بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

آلیز کودک

گروه مولفان | نصرت لوک زاده
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

موگه -جلد 4

گروه مولفان | پریناز بوک| نصرت لوک زاده
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

موگه -جلد 17

گروه مولفان | نصرت لوک زاده| پریناز بوک
ناشر: بوک
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان