حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حسابداری برای مدیران

گروه مولفان | پل ام کالیر| بیتا مشایخی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 571

40,000 تومــان

تکنیک های قیمت گذاری در بازار

گروه مولفان | محمدابراهیم محمد پور زرندی| سید محمد هاشمی نژاد| ندا گودرزی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 347

20,000 تومــان

کانسلیم

گروه مولفان | ویلیام ج اونیل
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 263

20,000 تومــان

الفبای بورس

گروه مولفان | سعید مستشار
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 272

15,000 تومــان

ماهیت حقوقی و روش های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار

گروه مولفان | علیرضا رجب زاده اصطهباناتی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 302

19,000 تومــان

تحلیل های مدیریت مالی

گروه مولفان | رابرت سی هیگینز| محمد حسن نژاد| محمد علیدوست اقدم| حسین عبده تبریزی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 429

40,000 تومــان

راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی

گروه مولفان | ابراهیم ابراهیمی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 286

18,000 تومــان

بایسته های حقوق بازار سرمایه

گروه مولفان | محمد سلطانی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 252

15,000 تومــان

مبانی بانکداری با رویکرد مالی

گروه مولفان | حسین محسنی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 314

20,000 تومــان

مقدمه ای بر ریاضیات مالی

گروه مولفان | شلدون ام راس| مهدی خواجه زاده دزفولی| هادی خواجه زاده دزفولی| علی صالح آبادی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 390

25,000 تومــان

مقدمه ای بر ریاضیات مالی

گروه مولفان | استنلی آر پلیسکا| حمیدرضا فرهادی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 382

13,000 تومــان

الف مثل اقتصاد

گروه مولفان | لیویانا پروپات| کریم آقا محمدی| ژینا آقامحمدی| سیدمحمدجواد فرهانیان| استفانو تونیتی| لورنا کانوتیری| سام سلماسی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 168

30,000 تومــان