حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پیش بینی ریسک مالی

گروه مولفان | سید محمد هاشمی نژاد| محمدرضا عبداللهی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 260

20,000 تومــان

مسیولیت مدنی کارگزاران بورس

گروه مولفان | محمد رضا محمدی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 272

15,000 تومــان

مدیریت ارتباط با مشتری

گروه مولفان | حمید ناصربخت| محمود رضایی| امیر اکبری
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 242

15,000 تومــان

انقلاب تامین مالی جمعی

گروه مولفان | سعید زرندی| محسن افشارپور| سجاد عساکره
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 292

20,000 تومــان

اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

گروه مولفان | شاهین احمدی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 100

6,000 تومــان

زمان سنجی بازار

گروه مولفان | علی بشیرپور| ابراهیم صابر| حسین محسنی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 246

16,000 تومــان

رقابت و انحصار بین بانک ها و موسسات اعتباری

گروه مولفان | محمود باقری
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 360

30,000 تومــان

مرجع راهبردهای اختیار معاملات

گروه مولفان | گای کوهن| احمد دارستانی فراهانی| میثم رحیم پور
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 480

35,000 تومــان

پول هوشمند، کودکان هوشمند

گروه مولفان | دیو رمزی| ریچل کروز| شکیبا پورمند
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 294

20,000 تومــان

اوراق مشتقه

گروه مولفان | زهرا فرخی| فاطمه فرخی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 267

32,000 تومــان

کانسلیم

گروه مولفان | ویلیام ج اونیل
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 263

20,000تومــان

الف مثل اقتصاد

گروه مولفان | لیویانا پروپات| کریم آقا محمدی| ژینا آقامحمدی| سیدمحمدجواد فرهانیان| استفانو تونیتی| لورنا کانوتیری| سام سلماسی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 168

30,000تومــان