حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اوراق مشتقه

گروه مولفان | زهرا فرخی| فاطمه فرخی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 267

32,000 تومــان

کانسلیم

گروه مولفان | ویلیام ج اونیل
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 263

20,000 تومــان

الف مثل اقتصاد

گروه مولفان | لیویانا پروپات| کریم آقا محمدی| ژینا آقامحمدی| سیدمحمدجواد فرهانیان| استفانو تونیتی| لورنا کانوتیری| سام سلماسی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 168

30,000تومــان

تحلیل های مدیریت مالی

گروه مولفان | رابرت سی هیگینز| محمد حسن نژاد| محمد علیدوست اقدم| حسین عبده تبریزی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 429

40,000 تومــان

راهبری شرکتی مفاهیم و موردکاوی

گروه مولفان | بیتا مشایخی| مهین شاکری
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 484

32,000 تومــان

فهم و تحلیل صورت های مالی

گروه مولفان | حیدر فروغ نژاد
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 340

25,000 تومــان

روان شناسی بازار مهم ترین ابزار بهبود کسب و کار و سرمایه گذاری

گروه مولفان | محمد شبانی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

ماکرونویسی و برنامه نویسی کاربردی به زبان VBA در Excell

گروه مولفان | علی فاتحی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 237

20,000 تومــان

مدیریت مالی -جلد 2

گروه مولفان | ابوالفضل شهرآبادی| جواد افسرده
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 216

16,000 تومــان

اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه

گروه مولفان | داود جعفری سرشت| سیدمحمدجواد فرهانیان| محمدحسین طاهری
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 281

20,000 تومــان

حسابداری برای مدیران

گروه مولفان | پل ام کالیر| بیتا مشایخی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 571

40,000 تومــان

تئوری ها و مسائل مدیریت سرمایه گذاری

گروه مولفان | روح اله فرهادی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 450

35,000 تومــان