حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شمشیر

گروه مولفان | مجتبی صفی پور رشوانلو
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

گشانی

گروه مولفان | مجتبی صفی پور رشوانلو
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

حکمروایی محلی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مسکن و بهسازی روستایی -جلد 1

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

مسکن و بهسازی روستایی -جلد 2

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

مقالات برگزیده اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

ابعاد مکانی-فضایی توسعه پایدار روستایی -جلد 1

گروه مولفان | علی اعرابی
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

ابعاد مکانی-فضایی توسعه پایدار روستایی -جلد 2

گروه مولفان | علی اعرابی
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

گونه شناسی مسکن روستایی استان گلستان

گروه مولفان | عباس ترکاشوند| غزال راهب
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

گونه شناسی مسکن روستایی استان قزوین

گروه مولفان | عباس ترکاشوند| غزال راهب
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

گونه شناسی مسکن روستایی «استان مازندران»

گروه مولفان | غزال راهب| عباس ترکاشوند
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان

گروه مولفان | سیدامیرحسین گرکانی| بهروز جانی پور| سعید امینیان
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان