حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فیلمنامه نویسی در قرن 21

گروه مولفان | لیندا آرونسون| شاپور عظیمی| ابو بوسا لوئیس
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 743

52,000 تومــان

روایت در فیلم داستانی -جلد 2

گروه مولفان | دیوید بردول| علاءالدین طباطبائی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 468

32,000 تومــان

روایت در فیلم داستانی -جلد 1

گروه مولفان | دیوید بردول| علاءالدین طباطبائی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 415

28,000 تومــان

جعبه ابزاری برای فیلم ساز

گروه مولفان | جیسن ج. توماریک| لیدا کاووسی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 452

27,000 تومــان

چگونگی درک فیلم

گروه مولفان | جیمز موناکو| حمید احمدی لاری
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 560

28,000 تومــان

مدیریت تولید فیلم

گروه مولفان | باستین کلو| تقی علیقلی زاده
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 232

11,000 تومــان

پیش درآمدی بر فیلم

گروه مولفان | ویلیام فیلیپس| فتاح محمدی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 616

37,000 تومــان

فیزیولوژی عمومی

گروه مولفان | حسین ابراهیمی مقدم
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 196

13,000 تومــان

نما به نما

گروه مولفان | استیون داگلاس کتس| محمد گذرآبادی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 336

24,000 تومــان

ایده ی کارگردان راهی به سوی کارگردانی عالی

گروه مولفان | کن دنسیگر| نفیسه سادات
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 455

24,000 تومــان

بانویی از زاگرس

گروه مولفان | مزدا مرادعباسی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 304

12,000 تومــان

نما به نما -جلد 2

گروه مولفان | استیون داگلاس کتس| محمد گذرآبادی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحات: 336

14,000 تومــان