حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

صد سال تنهایی

گروه مولفان | گابریل گارسیا مارکز| بیتا حکمی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 479

32,000 تومــان

دیوید کاپرفیلد

گروه مولفان | چارلز دیکنز| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 244

13,500تومــان

گنج سلیمان

گروه مولفان | هنری رایدر هاگارد| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 272

13,500تومــان

رویای کتی

گروه مولفان | سوزان ام کولیج| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 228

13,500تومــان

جزیره گنج

گروه مولفان | رابرت لوئیس استیونسون| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 268

13,500تومــان

سفر به مرکز زمین

گروه مولفان | ژول ورن| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 208

13,500 تومــان

غرور و تعصب

گروه مولفان | جین آستین| پروین ادیب
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 244

13,500تومــان

جین ایر

گروه مولفان | شارلوت برونته| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 232

13,500تومــان

تام سایر

گروه مولفان | مارک تواین| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 232

13,500تومــان

جزیره مرجانی

گروه مولفان | رابرت مایکل بلنتاین| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 240

13,500تومــان

زنان کوچک

گروه مولفان | لوئیزا می آلکوت| پروین ادیب
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 240

13,500تومــان

سنگفرش هر خیابان از طلاست

گروه مولفان | وو-چونگ کیم| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 280

16,900تومــان