حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خودکامگی

گروه مولفان | تیموتی اسنایدر| شهاب الدین عباسی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 136

15,000 تومــان

بازجویی از صدام

گروه مولفان | جان نیکسون| هوشنگ جیرانی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 244

28,000 تومــان

آن سوی اتیسم

گروه مولفان | صدیقه فراهانی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 112

12,000 تومــان

هزار توی آزمون های دشوار

گروه مولفان | میرچا الیاده| کلود-هانری روکوئه| آرمان صالحی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 256

26,000 تومــان

هرمونوتیک دین و اخلاق

گروه مولفان | هانس-گئورگ گادامر| شهاب الدین امیرخانی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 224

24,000 تومــان

نثر و شرح مثنوی

گروه مولفان | موسی نثری| جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 1469

120,000 تومــان

عشق ورای ایمان

گروه مولفان | پائولو کوئیلو| هنری دراموند| اعظم خرام
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 88

13,000 تومــان

فلسفه پول

گروه مولفان | گئورگ زیمل| شهناز مسمی پرست
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 708

79,500 تومــان

صنعت شادی

گروه مولفان | ویلیام دیویس| اعظم ورشوچی فرد
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 360

36,000 تومــان

معامله ی زندگی

گروه مولفان | فردریک بکمن| علی مجتهدزاده
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 80

10,000 تومــان

غزالی و دعا

گروه مولفان | کوجیرو ناکامورا| شهاب الدین عباسی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 184

18,500 تومــان

حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب

گروه مولفان | هادی نوری| صدیقه مسیب نیا فخبی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 240

26,500 تومــان